Całkowita demokracja

ustrójMongolia jest dziś krajem całkowicie demokratycznym, w którym władza pochodzi z wolnych wyborów, swobody obywatelskie są respektowane. Zgodnie z konstytucją z 12.02.1992 roku głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament- Wielki Chural Państwowy, w którego skład wchodzi 76 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata.

Władza wykonawcza należy do rządu, na czele którego stoi premier powoływany przez parlament. Kraj podzielony jest na 18 województw /ajmaków/ i 4 miasta wydzielone na prawach ajmaków tj. Ulaanbaatar, Darchan-uul /który zawiera miasto Darchan/, Orchon /z miastem Erdenet/ oraz Gobi-sumber / ze strefą wolnego handlu w mieście Czoir/. Ajmaki podzielone są na 324 somony, każdy aimak składa się z 12 - 16 somonów.

źródło: mongoluls.pl